Avís legal

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

Denominació Social: TOLDOS ELECTRO ESTIL, S.C.
Nom Comercial: TOLDOS ELECTRO ESTIL
Domicili Social: C/ President Macià, 114 – 17230 Palamós
CIF / NIF: J17223009
Telèfon: 972 316 295
Correu electrònic: info@electroestil.com
Nom de domini: www.electroestil.com

1. Dades Personals

De conformitat amb allò disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web, en compliment del que disposa en els seus articles 5 i 6, informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin o vulguin facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella, accepten expressament, i de manera lliure i inequívoca, a que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per a les següents finalitats:

1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, sms, mms, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur que faci possible realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials estaran relacionades amb productes o serveis oferts pel prestador, així com per part dels col·laboradors o “parthners” amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.
2. Realitzar estudis estadístics.
3. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari en el lloc web de la companyia.
4. Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.
El prestador informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que es pugui realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia es sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas de que no siguin facilitades totes les dades, el prestador no garanteix que la informació i els serveis facilitats completament ajustats a les seves necessitats.

El prestador garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats en la legislació vigent. Per això, de conformitat amb allò disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercitar els seus drets remetent una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, a través dels següents mitjans:

1. Correu electrònic: info@electroestil.com
2. Correu postal: C/ President Macià, 114 – 17230 Palamós

De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent “clic” en l’apartat “donar-se de baixa” que figuren en tots els correus electrònics remesos per part del prestador.

De la mateixa manera, el prestador adoptarà totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

2. Continguts

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per: toldoselectroestil.com utilitzant fonts internes i externes de tal manera que toldoselectroestil.com únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

3. Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de toldoselectroestil.com i de les diferents pàgines web pertanyents a aquest, així com dels elements continguts en aquest i en les seves pàgines web (inclosos, amb caràcter enunciatiu que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logotips, continguts, imatges, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, bases de dades i altres elements que apareixen en toldoselectroestil.com), llevat que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de toldoselectroestil.com o de tercers. En aquest sentit, el titular d’aquest lloc web fa expressa reserva de tots els drets.

Igualment, tots els noms comercials, dominis, marques o signes distintitius de qualsevol classe, continguts en el lloc, estan protegits per la llei.

Toldoselectroestil.com no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús públic i/o comercial a l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb aquest lloc, les seves pàgines web i els serveis oferts en aquestes. L’usuari únicament i exclusivament podrà accedir a aquests elements i serveis per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la utilització de la totalitat o part dels continguts d’aquest web i pàgines web pertanyents al mateix amb propòsits públics o comercials, la seva distribució, comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, així com la seva modificació, alteració o descompilació tret que per a això es compti amb el consentiment exprés i per escrit de toldoselectroestil.com

4. Utilització de “cookies” i del fitxer d’activitat

El prestador pel seu compte o la d’un tercer contractat per la prestació de serveis de mesura, poden utilitzar “cookies” quan un usuari navega pel lloc web. Les “cookies” són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació.

Les “cookies” utilitzades pel lloc web s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per elles mateixes les dades personals de l’usuari.

Mitjançant l’ús de les “cookies” es possibilita que el servidor on es troba el web, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat de que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells, sense haver de registrar-se novament a cada visita. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i número d’entrades.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de “cookies” i per impedir la instal·lació en el seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el lloc web, no cal que l’usuari permeti la instal·lació de les “cookies” enviades pel lloc web, o el tercer que actuï en el seu nom, sense perjudici de que sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió com a tal a cada un dels serveis, la prestació de la qual requereixi el previ registre o “login”.

Les “cookies” utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva tramesa ulterior. En cap cas s’utilitzaran les “cookies” per recollir informació de caràcter personal.

5. Direccions IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica la direcció IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una direcció IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques per conèixer el nombre d’impressions de pàgines, de visites realitzades als serveis web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

6. Seguretat

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com “firewalls”, procediments de control d’accés, i mecanismes criptògrafs, amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir-ho, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés. Tot procés de contractació o que comporti la introducció de dades personals de caràcter altament sensible (salut, ideologia…) seran sempre transmesos mitjançant protocol de comunicació segura (https://, …) de manera que tercers tinguin accés a la informació transmesa via electrònica.